jsoup: Java HTML Scrapper - recenze semalt

jsoup je úložiště Java, které provádí HTML. Je vybaven účinným a efektivním API, které shromažďuje, analyzuje a spravuje data pomocí požadovaných metod DOM, CSS a jQuery.

Programátori a weboví designéři mohou vyvíjet dokumenty z webových zdrojových souborů, aniž by narušovali strukturu zdrojových souborů. Po načtení souborů mohou uživatelé býtp překonfigurovat nebo přepracovat celé prvky struktury nebo součásti prvků přidáním nebo úpravou prvků nebo obsahu nebo obou.

Tento nástroj je postaven s rozsáhlou obratností, aby uživatelům poskytoval flexibilní a standardní programovací rozhraní v široké rozmanitosti webového prostředí a aplikací. To poskytuje uživateli potřebný přístup ke změně, odstranění nebo přidání komponent k jejich derivacím.

jsoup umí dekódovat a rozložit data do menších složek pro snadný překlad do jiných formátů. Vstupní data jsou těžena ve formě algoritmické progrese, která se skládá z kódu instrukcí zabudovaných do stromu sběru nebo odvození. Je vytvořen tak, aby porozuměl a integroval komponenty HTML tak, aby mohl načíst složky souborů s takovou flexibilitou v závislosti na kódovací struktuře. Jak se to dělá? Prochází a scrapes celou webovou stránku pro přístup a vzor pro sběr dat. Pokud je možné odvození dat, bude pokračovat:

Navigace a analýza stromu analýzy z nejvyšší úrovně konfigurační strukturou na nejnižší úroveň s ohledem na každou jednotlivou komponentu dat. Tento přístup se nazývá metoda analýzy shora dolů.

Seškrábání dat z nejnižší úrovně struktury, analýza každé složky dat, přes prostřední kompozice na vrchol stromu analýzy nebo derivace.

jsoup je efektivní řešení, které díky své špičkové konstrukci podstoupí během několika sekund mnoho složitých operací. Proces obvykle zahrnuje sled tří základních fází z:

1. Fragmentace extrahovaných znaků a dat do menších jednodušších paketů a analýza těchto bitů znaků a dat k vytvoření.

2. Výklad, který lze číst a kompilovat pomocí strojového jazyka, který je schopen uspořádat datové prvky v preferenčním pořadí a lze je použít k vytvoření

3. Elektronické výrazy, které vytvářejí informace, které mají požadovanou konfiguraci, hodnotu a význam pro uživatele.

jsoup jsou kompatibilní a schopné provádět rozsáhlou strukturu skriptů HTML, jazykového rozhraní, programů a stylu dokumentů, včetně požadavků WhatWG HTML5. Stejně tak jsou schopni rozlišit struktury HTML na stejný model Object Object Model jako webové softwarové aplikace používané pro extrahování, navigaci a prezentaci datových a informačních zdrojů na webu.

jsoup má schopnost:

  • scrape a analyzovat HTML z URL, souboru nebo řetězce
  • vyhledejte a extrahujte data pomocí selektoru DOM travers nebo CSS
  • vylepšit HTML prvky, atributy a text
  • vymazat obsah odeslaný uživatelem proti bezpečnému bílé listině, aby se zabránilo útokům XSS
  • doručte uklizené HTML

Software je vytvořen tak, aby vyřešil všechny typy HTML bez ohledu na konfiguraci: od nedotčených a ověřujících, až po neplatnou tag-soup: jsoup vytvoří požadovanou strukturu analýzy.